bald kat Management • Label • Touring

ØRESTAD SYD
KØBENHAVN

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

By & Havn har igennem knap 20 år udviklet arealerne i Ørestad. Denne nye bydel, tæt på Københavns centrum, mangler at få tilføjet en sidste brik i Ørestad Syd beliggende mellem Øresundsforbindelsen og grænsen til Tårnby.

En del af det centrale Ørestad Syd har i en årrække været anvendt til midlertidig aktivitetspark – ”PLUG N PLAY”. På baggrund af et stigende ejendomssalg i Ørestad Syd er tiden inde til at tage fat på udbygningen af denne centrale del med et grundareal på ca. 175.000 m2.

By & Havn ønsker, at udbygningen tager afsæt i områdets popularitet, især hos børnefamilier, og i den succes, som PLUG N PLAY er. Kvarteret skal udvikles primært som boligområde, hvor uderum og bebyggelse understøtter hinanden og danner en attraktiv funktionel, rekreativ og oplevelsesrig ramme om beboernes dagligliv.

Deltagerne skal udarbejde en masterplan for det nye bykvarter med ”mennesket i centrum”. I forhandlingsfasen vil den eller de udpegede vinder(e) af projektkonkurrencen blive bedt om at udfolde og kvalificere udvalgte aspekter af deres forslag.

Konkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud efter forhandling med 1-2 teams.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A
Jordi Henrich
Jaume Artigues Arkitekten
Jacque Vialettes
Lieux-dits,estudio Lunar

TEAM B
Transform Aps
Bascon
Actice Institute
Jan Christiansen

TEAM C
Entasis
Marianne Levinsen Landskab Aps
Moe

TEAM D
Sleth
Schønherr
Xdga
Alectia
Claus Bech-danielsen 
Anne Katrine Hornemann

TEAM E
Holscher Arkitekter
Nord Arkitekter
Schultze + Grassov
Pk3 Landskabsarkitekter
Exometric