Oops...
Slider with alias FOLKEMDET ALLINGE not found.

PARALLELOPDRAG
FOLKEMØDET & ALLINGE

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Udarbejdelsen af en strategisk helhedsplan for Folkemødet & Allinge gennemføres som et parallelop­drag med deltagelse af tre tværfaglige teams. De skal blandt andet bo og arbejde i Allinge under folkemødet i juni måned 2015 for her at opleve folkemødets energi, på egen krop og opleve alle udfordringerne. Det er ønsket, at helhedsplanen kommer til at indeholde en række forslag til emner, der kan igangsættes på kort sigt – samt større indgreb der kan realiseres på længere sigt og implementeres løbende i en etapevis udvikling.

De prækvalificerede teams vil blive udfordret bl.a. inden for emner som: multianvendelse af faciliteter, logistik, forplejning og overnatningsmuligheder, social- og miljømæssig bæredygtighed, kulturproduk­tion, interessentinddragelse, nytænkning af byrum, Allinges samspil med de omkringliggende byer og landskaber samt bosætning, turisme og erhvervsudvikling i yderområder. Derfor opfordres mindre teams med tværfaglige kompetencer inden for STRATEGISK, ARKITEKTONISK OG PLANMÆSSIG UDVIKLING til at søge prækvalifikation.

UDVALGTE TEAMS

TEAM A
JAJA Architects ApS, København
Schønherr A/S, København
Boris Brorman Jensen, arkitekt MAA ,Ph.D., Aarhus
Jens Folmer Jepsen, direktør Aarhus Festuge, Aarhus

TEAM B
MUTOPIA ApS, København
Erik Brandt Dam arkitekter ApS, København
Center for Regional- og Turismeforskning
NexøLars Rasmussen
sekretariatschef Danmarks Sportsfiskerforbund

TEAM C
SLA, København
blå streg aps arkitekter, Rønne
Foreningen Roskilde Festival, Roskilde
Kvistgaard Consulting, Aalborg
Hird & Ko ApS, Gistrup
Rikke Brandt Broegaard, Nexø